ANKARA MUHASEBECİ

İşletmelerin Muhasebe Süreçlerinde İşletme Akıllısı Teknolojinin Önemi

İşletmelerin muhasebe süreçlerinde işletme akıllısı teknolojinin önemi her geçen gün artmaktadır. İşletmeler, muhasebe süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmek için işletme akıllısı teknolojileri kullanmaktadır. Bu teknolojiler arasında en önemlisi olan muhasebe yazılımları, işletmelerin muhasebe süreçlerini otomatikleştirmekte ve hata oranını azaltmaktadır. Muhasebe Yazılımlarının Önemi Muhasebe yazılımları, işletmelerin finansal verilerini toplamak,…
Ankara Muhasebeci

Defter Tutmada Periyodisite Fikri ve Birikim Standardı

Ankara Muhasebeci olarak defter tutmanın dört görevi vardır. Bu taahhütler; Kayıt, düzen, detaylandırma ve inceleme olarak bilinir. Bir muhasebe uzmanının muhasebe takaslarını gerçekleştirirken yüzde 100 periyodiklik kuralına odaklanması tartışılmaz bir gerekliliktir. Periyodiklik fikrini takip etmeyen bir defter tutma döngüsü; eksik veya yanlış kalacaktır. Defter tutmada periyodiklik fikrinin iş tutarlılığı fikriyle…
ankara muhasebeci

İşletme Defteri Nedir? Kimler İşletme Defteri Tutabilir?

İşletme Defteri Nedir? İş sicili, düşük seviyedeki tüccarların mali egzersizlerini görüntüledikleri kayıttır. İşletme hesabı defteri, temel defter tutma stratejisi ile devam eder. Tüccarların tuttukları kayıt türü, bulundukları sınıfa göre dalgalanmaktadır. İşletme Defterini Kimler Tutar? Kuruluşlar, Görev Sistemi Yönetmeliği’nin 177. ve 178. maddeleri uyarınca birinci ve ikinci satıcı olmak üzere iki…
Ankara Mali Müşavir

Ürün Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

Son zamanlarda yaşanan iyileştirmeler sistemi içinde, Merkez Bankası’nın alışılmadık ticaret mağazalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yönerge yürütülmüştür. Bu benzersiz durumda, büyük olasılıkla örgütleri etkileyen ana rehber; Ürün bedellerinin 180 gün ve daha kısa sürede yurda getirilmesi zorunludur. Emtia maliyetleri en az 180 gün içinde ülkeye getirilmeli ve arşivlenmelidir ve bu…