Yeni Gelir Tanıma Standartlarını Yıkma

2014 yılında, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), işletmelerin hasılatı mali tablolarında nasıl muhasebeleştirdiğini önemli ölçüde etkileyen yeni hasılat tanıma standartları yayınladı. Yeni standartlar, sektörler ve bölgeler arasında hasılatın muhasebeleştirilmesine daha yeknesak bir yaklaşım sunmayı ve böylece mali tablolar arasındaki karşılaştırılabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Bu makalede, yeni gelir tanıma standartlarını ve bunların işletmeler için ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Yeni Standartlara Genel Bakış

Yeni standartlar, işletmelerin aşağıdakileri yapmasını gerektiren, gelir tanıma için beş adımlı bir model sunar:

Müşteri ile sözleşmeyi tanımlayın

 • Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirleyin
 • İşlem fiyatını belirleyin
 • İşlem bedelini edim yükümlülüklerine dağıtın
 • İşletme bir edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde (veya yerine getirdiğinde) hasılatın muhasebeleştirilmesi
 • Yeni standartlar kapsamında hasılat, bir edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir; bu, müşterinin mal veya hizmetlerin kontrolünü eline aldığı anlamına gelir.
 • Bu, mülkiyetin riskleri ve getirileri devredildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesine izin veren önceki standartlardan bir sapmadır.

Farklı Endüstriler Üzerindeki Etki

Yeni standartların farklı endüstriler üzerinde değişen etkileri vardır. Örneğin, inşaat sektörünün uzun vadeli sözleşmeler için muhasebe politikalarını düzenlemesi gerekebilirken, yazılım şirketlerinin bakım ve destek hizmetlerinden elde ettikleri hasılatı yeniden değerlendirmeleri gerekebilir.

Ankara Muhasebeci, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış bir muhasebe firması olarak, işletmelerin sektöre özgü ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yeni hasılat tanıma standartlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olabilir.

Uygulama Zorlukları

Muhasebe politikaları ve prosedürlerinde önemli değişiklikler gerektirdiğinden, yeni hasılat tanıma standartlarını uygulamak işletmeler için zorlayıcı olabilir. Temel zorluklardan bazıları şunlardır:

 1. Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin belirlenmesi ve takibi
 2. Özellikle indirimler, indirimler veya değişken bedel içeren karmaşık düzenlemelerde işlem fiyatının belirlenmesi
 3. İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması
 4. Yeni standartlar kapsamında gelir tanımayı izlemek için yeni sistemler ve süreçler uygulamak
 5. Ankara Muhasebeci, işletmelere uygulama süreci boyunca rehberlik ve destek sağlayarak yeni standartları zamanında ve verimli bir şekilde karşılamalarını sağlayabilir.

Çözüm

Yeni hasılat tanıma standartları, işletmelerin gelir tahakkuku için daha ayrıntılı ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemelerini gerektiren önemli bir değişikliği temsil ediyor. Yeni standartlara sorunsuz bir geçiş sağlamak için işletmelerin uygulama sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatması önemlidir. Ankara Muhasebeci, işletmelere süreç boyunca rehberlik edebilecek ve yeni standartlara uyumu sağlayabilecek deneyimli profesyonellerle yardımcı olmak için burada. Daha fazlasını öğrenmek için bugün bize ulaşın.

 

Paylaş