Ankara Mali Müşavir

Ürün Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

Son zamanlarda yaşanan iyileştirmeler sistemi içinde, Merkez Bankası’nın alışılmadık ticaret mağazalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yönerge yürütülmüştür. Bu benzersiz durumda, büyük olasılıkla örgütleri etkileyen ana rehber;

  • Ürün bedellerinin 180 gün ve daha kısa sürede yurda getirilmesi zorunludur.

Emtia maliyetleri en az 180 gün içinde ülkeye getirilmeli ve arşivlenmelidir ve bu rapor, Ürün Değerinde Onay Onayı (IBKB) olarak bilinir.

Bu eğitimle ilgili birçok değişiklik yapılmış ve en son güncelleme ile 15.000 USD ve üzeri emtia bedellerinin her üründen sonra en az 180 gün içerisinde yurda getirilmesi Ankara Muhasebeci bilgisi ile zorunlu hale getirilmiştir. Bir sonraki kılavuza kadar.

Yönetmelik gereği 15.000 USD ve üzeri olan emtia maliyetlerinin yurda getirilerek kapatılması zorunludur. Gönderme hesaplarının kapatılması, yabancı paranın asıl mal tarihinden itibaren önceden belirlenen süre (180 gün) içinde ülkeye taşınması, İBKB’nin düzenlenmesi ve aracı bankadaki ürün hesabının kapatılması anlamına gelir.

  • En az 15.000 ABD Doları’nı aşan ürünlerin İBKB ile ilişkilendirilerek kapatılmaması durumunda bankaların 5 iş günü içerisinde Harcama Dairesi veya Tahsis Büro Müdürlüklerini aydınlatması beklenir.
  • Bu tebligat sisteminde Nöbetçi Müdürlükleri veya Harcama Dairesi Müdürlükleri, bankanın kayıtlarını kapatması için 10 gün gibi bir süre içinde ihracatçıya 90 gün ihtarı gönderir.
  • İhracatçıların bu 90 gün içinde ürünlerini kapatması durumunda veya diğer taraftan mücbir sebep olması durumunda bu mevcut durumun bildirilmesi gerekmektedir.
  • Emtia bedelinin 180 yaşından büyükler olmak üzere yurda getirilemeyeceğine dair doğru bir görünümün bulunması halinde, Nöbetçi tarafından bir buçuk yıla kadar ek süre verilmesi de mümkündür. ifadenin.

 

Paylaş