Haziran 23, 2024

Sosyal Etki Yatırımlarının Muhasebesi

Sosyal etki yatırımları, finansal getiri sağlamanın yanı sıra toplumsal ve çevresel fayda yaratmayı amaçlayan yatırımlardır. Bu yatırımlar, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden bireyler […]
Haziran 21, 2024

2024’te Muhasebe Dış Kaynak Kullanımı ve Yönetimi

2024 yılında muhasebe dış kaynak kullanımı ve yönetimi, işletmelerin mali işlemlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan önemli bir konudur. Bu makalede, Ankara […]
Haziran 15, 2024

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Önemi

Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini yönetmeleri ve bu alanlarda pozitif katkı sağlamaları gerektiğini vurgular. KSS, işletmelerin topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine […]
Haziran 15, 2024

Nakdi Akış Yönetiminin Önemi

Nakdi akış yönetimi, işletmelerin likidite durumunu kontrol etmeleri ve finansal sağlığını korumaları açısından hayati öneme sahiptir. Nakdi akış, işletmenin operasyonlarını sürdürebilmesi, borçlarını ödeyebilmesi ve yatırım fırsatlarını […]