Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler ve İşletmelere Etkisi:

Haziran 13, 2024

Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler ve İşletmelere Etkisi:

Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikler, işletmelerin mali yükümlülüklerini ve vergi planlamalarını doğrudan etkileyen önemli düzenlemelerdir. Bu değişiklikler, işletmelerin finansal yönetim süreçlerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirir. Ankara muhasebeci […]