Ankara Muhasebeci

Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Geçmesi Halinde Yararlanılabilecek Vergi İstisnaları

A- Alışılmadık Para Standartlarının Değiştirilmesi Henüz Belirlenmeyecek

31/12/2021 tarihli Tablolar 17.02.2022 Tarihine Kadar Türk Lirası  Kuruluşların 31/12/2021 tarihli muhasebe raporlarında alışık olmadıkları para standartlarını 17.02.2022 tarihine kadar Türk Lirası’na çevirmeleri ve sonradan Türk Lirası deposuna aldıkları Türk Lirası kaynaklarını ve bu ortamda açılan destek hesaplarını en az %10 gelişme ile değerlendirmeleri durumunda 90 gün, Ankara Muhasebeci beraberindeki kar kurum giderlerinden düşülür. hariç;

  • Söz konusu meblağlara ilişkin olarak 1/10/2021 ile 31/12/2021 tarihleri ​​arasında yabancı ticaret kazanımları
  • 2022 ve değişiklik tarihi arasında alışılmadık ticaret kazançları
  • Geliştirme sırasında bu kayıtlardan elde edilen prim ve kazançlar
  • Para sigortası olarak bu kayıtlar kullanılarak üretilen taksitler

B- Altın Rekor Ayar Değişimi Henüz Belirlenmeyecek

31/12/2021 tarihli Tablolar ve Altın Rekor Ayarı Bu Tarihten Sonra Türk Lirası Olarak Açılacak Moda ve Hurda Altın Rekoruna Karşı

Vakıfların ve Ankara Muhasebeci’nin 31/12/2021 tarihli para kayıtlarındaki altın rekor düzeltmelerini ve bu tarihten sonra açılacak altın rekor düzeltmelerini 2022 yılı sonuna doğru Türk Lirası’na çevirerek Türk Lirası depo ve destek hesaplarında kullanması halinde, üç ay gibi bir şey;

  • Türk Lirasına dönüştürüldüğü tarihteki kâr
  • Dönem sonu değerlemesinden ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere geliştirme aşamasındaki faiz ve karlar ve farklı ilaveler

kurumsal değerlendirmeden muaf tutuldu

C- Alışılmadık Parasal Şekillerin Dönüşümü

Henüz Belirlenmedi  Kuruluşlar, 31/12/2021 tarihli varlık raporlarında alışmadıkları para standartlarını 2022 yılının geri kalanı için Türk Lirası’na çevirir ve bu sayede Türk Lirası depo ve destek hesaplarında bulunan Ankara Muhasebeci Türk Lirası kaynaklarını en az 90 gün vadeli olarak değerlendirirse;

  • 2022 ve dönüşüm tarihi arasında alışılmadık ticaret kazançları
  • Geliştirme sırasında bu kayıtlardan elde edilen prim ve kazançlar
  • Para sigortası olarak bu kayıtlar kullanılarak üretilen taksitler

Suçlamadan kurtuldu.

D- Para Korumalı Zaman Depolarından/Yatırım Kayıtlarından Tutma Oranı %0 olarak kesinleşmemiştir

4970 Sayılı Resmi Tercih ile; Para teminatlı vadeli mağaza hesapları ve yabancı kasa hesapları, dönüşüm oranı üzerinden Türk Lirası’na çevrildi,  Bilinmeyen kasadaki para korumalı vadeli mağaza kayıtları ve destek rezerv hesapları ile dönüşüm oranı üzerinden Türk Lirasına çevrilen işbirliği hesapları, Altındaki mağaza hesaplarından ve altındaki işbirliği rezerv hesaplarından, dönüştürme maliyeti üzerinden Türk Lirasına çevrilen mağaza kayıtlarından ve destek hesaplarından, Ankara Muhasebeci Yıllık Harcama Yönetmeliği’nin kısa 67. maddesi uyarınca, tasarruf edilen kısım oranları %0 olarak sabit değildir.

Paylaş