Ankara Mali Müşavir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nedir?

Sıkça karşımıza çıkan serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), şirketlerin finansal bilgilerini analiz eden, kurumların vergi yükümlülüklerini takip eden ve tüm bunların kaydını tutan kişilerdir. Bu meslek grubunda bulunan kişilerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Firmanın finansal bilgilerini analiz etmek ve yasal olarak yükümlülüklerini takip etmek de bu kişilerin görev tanımı arasındadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bu işte çalışan kişilerin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Firmalar için mali kayıtları tutan bu kişilerin işleri yasal olarak oldukça önemlidir. SMMM’lerin görev ve sorumlulukları maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Firma ya da şirketlerin mali işlerini muhasebe süreçlerine uygun şekillerle yönetmek
 • Mevcut finansal durumu analiz ederek kâr ve zarar tablosu oluşturmak
 • Oluşturulan kâr ve zarar tablosunu göz önüne alarak mali tahminlerde bulunmak
 • Şirketin gelir ve giderlerini analiz ederek analiz sonuçlarını raporlamak
 • Piyasa eğilimleri, mali yükümlülükler, finansal taahhütler ile ilgili rapor hazırlamak
 • Şirketin ay sonu ve yıl sonu kapanışlarını hazırlayarak raporlamak
 • Hesap bilgilerini derlemek
 • Derlenen hesap bilgilerinde tutarsızlık bulunuyorsa bunların düzeltilmesini sağlamak
 • Günlük, aylık, yıllık periyodik tablolar hazırlayarak yönetim birimlerine sunmak
 • Finansal bilgileri kayıt etmek
 • Kayıt edilen finansal bilgilerin korunması amacıyla veri tabanı yedekleri oluşturmak
 • Şirket departmanlarına bütçe tayin etmek amacıyla analizler yapmak
 • Yasal değişiklikleri takip ederek muhasebe sürecini bu yasal değişikliklere uygun olarak sürdürmek
 • Şirket gizliliğini korumak

Nasıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olunur?

Bu mesleği tercih edecek olan kişilerin öncelikle maliye, hukuk, iktisat gibi bölümlerden lisans derecesiyle mezun olması gerekir. 4 yıllık üniversite eğitiminin ardından 3 yıllık bir SMMM stajı yapmış olmak şart koyulur. Stajın ardından serbest muhasebeci olmak isteyen kişilerin bu alanda düzenlenen SMMM sınavına girmesi gerekir.

Sınavı kazanan kişilerin bir sonraki adımı SMMM ruhsatı almak olmalıdır. Bu ruhsatı almak için TC vatandaşı olmak, memuriyetten ihraç edilmiş olmamak gibi yasal şartlar bulunmaktadır. Yasal şartların tümünü sağlayan kişilerin serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı almak için engeli kalmamış olur.

Ruhsatını alan kişiler çalışmak için iş arayışına geçebilir. Serbest muhasebeci olarak iş bulmak ve çalışmak deneyimlerin artmasını sağlayacaktır. Deneyimler arttıkça bu kişilerin işinde daha iyi olması da mümkün olacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Sahip Olması Gereken Özellikler

Bu mesleğe sahip olan kişilerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle en önemli özellikle muhasebe ile ilgili yasalara ve mevzuatlara hakim olmaktır. Yasalarla iç içe olan bu meslek için muhasebecilerin de mevzuat ve yasalara hakim olup takip etmesi gerekir.
 • Sayısal analizleri içeren bu meslek grubunda bulunan kişilerin analitik zekaya ve düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.
 • Karşılaşılabilecek problemler için etkin çözümler sunmalıdır.
 • Ekip çalışmasına uygunluk göstermeli ve çalışmalarına ekibini dahil etmelidir.
 • İşin tamamı raporlardan oluştuğu için bu kişiler raporlama ve sunum hazırlama konusunda başarılı olmalıdır.
 • Her işte olduğu gibi bu işte de disiplinli olmak oldukça önemlidir. İş teslim tarihlerine uyum sağlamak gerekir.
 • Yaratıcı olmak ve iş düzenine sahip olmak da bir muhasebecinin sahip olması gereken özellikler arasındadır.

 

Paylaş