Ankara Muhasebeci

Muhasebecinin İhtiyacı Olan 6 Şey

Teknolojik gelişmeler doğrultusunca günümüz şartları ile muhasebeci olanların işlerini en iyi şekilde yapması için gerekli bazı şartlar ve hususlar mevcuttur. Fakat yapay zekâ, oto teknolojiler, cloud yapıları, yeni bir sanayii devrimi ve e-belge geçişlerinin de beraberinde getirdiği dijitalleşme süreçleri ile de Ankara muhasebeci meslek mensuplarından beklenen istekler ve nitelikler de değişip gelişiyor…

Muhasebeci ve teknolojik çözümler arasındaki uçurumlar gittikçe büyüyor, muhasebecinin temel görevleri olarak görülen işler tamamen otomatikleşiyor. Bu nedenle şirketlerin sadece iyi bir muhasebeci değil, dijital dönüşümlere de ait teknik becerilere sahip olan muhasebecileri tercih etmesi şaşırtıcı gelmiyor.

Geleceğin Muhasebecilerinden Beklenenler

Yeni teknolojilik gelişmeler mevzusunda meraklıdır. Yeni gelişmeler ise karmaşıklığı ilerletmeye devam ettiğinden, muhasebeciler son olarak yeni gelişen gelişimleri yakinen takip etmelidir. Otomasyonlardan Blockchain’e, büyük veriden cloud sistemlere kadar, müşterilere ve şirketlere son olarak teknolojik gelişmelerden nasıl bir biçim ve şekil yararlanabilecekleri mevzusunda öneri ve destekte bulunmaları gerekiyor ve sistemlerin gelecekte nasıl evrileceğini bilmeleri gerekiyor.

Güçlü bir iletişim kullanır. Karmaşık mevzuları açıklayabilme ve yönetebilme kabiliyeti, başarıya ulaşmış ve ya ulaşma yolunda olan her muhasebecinin her vakit ihtiyaç duyabileceği bir beceridir.

Esnek, analitik ve stratejik düşünürler. Rutin ve eski usul olan muhasebe uygulamaları tamamen otomasyonlar ile yürüdüğünde daha muhasebeci olan kişilerin ergonomik olmaları gerekecek.

İş linkleri kuvvetlidir. Muhasebeciler küresel ve yerel iş dünyasının kalbinde kalacaklar ve dünya genelinde kuvvetli olarak ekonomik modeller inşa etmenin tam göbeğinde olacaklardır. Bunu sürdürebilmek için kuvvetli bireysel ağlar ve iş ağları kurmaya, geliştirmeye ve yürütmeye devam etmelidirler.

Muhasebeci için mesleki değişim ve gelişim kaçınılmaz. İş hayatlarını sürdürebilmek ve ayakta kalmak için muhasebeci olan kişilerin yenilik, gelişim ve değişiklik yaparak sürekli çağa ayak uydurmaları gerekmektedir. Çünkü iş dünyası geleneksel iş süreçlerinin dışına çıkabilmiş, dijital teknolojileri kullanabilen, gelişen yöntemlere ahenk elde eden muhasebecilere gereksinim duyuyor.

Muhasebeciler ise bu dönüşüm çağında ki rollerini iyi bilmeliler. Teknolojik gelişmeleri yakinen takip etmeli ve süreçler içerisinde aktif rol almalıdırlar. Örneğin bir muhasebeci BlockChain Ağını, Cloud Sistemler mantığını, bilgi teknolojileri ve IT alanına dair her türlü gelişmeleri takip etmelidirler.

Ankara Muhasebeci

Ankara Muhasebeci, muhasebe, mali müşavirlik, SGK hizmetleri, danışmanlık ve muhasebe defteri tutulması gibi bir çok alanda entegre hizmet ile mükelleflerine tam kapasite hizmet vermektedir.

Muhasebecinin İhtiyacı Olacak Temel Beceriler

Günümüz şartlarında muhasebeci olanların mesleklerini etkileyen teknolojik gelişmelere dikkat edildiğinde, dijital süreçlerde başarılı olarak ayakta kalmak isteyen muhasebe mensupları kendi donanım ve becerilerini bu şekilde evirmelidirler.

Bu amaçlar doğrultusunda bir muhasebecinin ihtiyaç duyacağı becerileri sıralamak gerekirse;

Analitik Beceri

Geleceğe bakan muhasebeciler hem kuramsal hem ergonomik veri ve analitik anlayışa haiz olmalıdır. Bu, tarihsel yada aktüel verilerin nasıl derleneceğini ve çözümleme edileceğini, bununla birlikte geleceğe yönelik finansal verilerin tahmin analizlerini ve tespitlerini gerçekleştirmeyi de içerir.

İş Zekası Becerisi

Gelecekte muhasebecilerin iş zekalarını kullanarak içinde bulundukları sektör için çözümler geliştirmeleri ve stratejik düzeyde muhasebe sektörüne ciddi katkılarda bulunmaları gerekecek. Geleceğe ahenk inşa etmek için veri analizi, teknoloji ve iş yönetiminin yanı sıra veri, proje yönetimi ve risk/kriz yönetiminde yeterlilik de muhasebeci için aranan nitelikler içinde olacak.

Dijital Zeka Becerisi

Dijital zekâ mevcutta var olan ve yeni ortaya çıkan dijital yapıların, yetkinliklerin, uygulamaların, stratejilerin farkındalığını ve uygulamasını içerir. Hiç bir şekilde muhasebe mensubu olanların 20-3- yıl boyunca aynı programı kullanarak aynı işi, aynı şekilde yapmalarını beklemek saçma olur. Bu bağlamda muhasebeciler yeni gelişimleri anlamaya ve kullanabilmeye her an hazır olmalılar.

Yaratıcılık Becerisi

Yaratıcı düşünme, coşku verici yeni dijital bulgu çağının peşinde kalmayacağınızı güvence eder. Muhasebe sektöründe yaratıcılık, potansiyel neticeleri keşfetmeyi, yeni linkler oluşturmayı ve yeni fikirler üretmeyi başarır.

Etkili İletişim Becerisi

Bilgi etkili bir şekilde yürütülüp paylaşılmadığı zaman faydasızdır. Analitik becerileri, verilen detayları ustaca karşı tarafa aktaramazsanız işlevsizleşir. Muhasebeciler bu yüzden analizlerini anlaşılması basit yapıda sunabilmek için yazılı ve sözlü kontakt becerilerinin gelişimine odaklanmalıdır. Teknoloji ile bir çok şey yapılabilir, sadece şirketsel işlemlerde etkileşiminin yerini tutamaz.

Stratejik Karar Verme Becerisi

Birçok muhasebe işlemi dijital sistemler tarafınca yürütülebilecek, bu bağlamda muhasebeciler stratejik fikirler ve kararlar için daha oldukça zamana sahip olabileceklerdir. Geleceği öngörmek, stratejik planlama dönemini yönlendirmek, kararlara rehberlik etmek, riski tedvir etmek ve performansı kovuşturmak gittikçe daha mühim olacak.

Paylaş