Ankara Muhasebeci

Mali Müşavir Nedir?

Mali Müşavir Nedir?

Firmaların finansal muhasebe bölümleri en önemli yönetim ekiplerindendir. Kanun düzenine uygun bir şekilde şirketlerin devamlılığı için muhasebe tarafının eksizsiz çalışmalar yapması gerekmektedir. Muhasebe bölümü firmalar gelir-gider yoğunluğuna bağlı olarak geniş bir yapıda olabilir. Bu tip durumlarda bulunan firmaların muhasebe bölümü ile yöneticiler arasında bir denetçi ihtiyacı meydana gelir. Mali müşavir ya da Ankara Muhasebeci de bu köprüyü temsil eder.
Muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, resmi kurumlar mevzuata uygun belgelerin hazırlanması gibi işlemler mali müşavirin temel görevlerindendir.

Ankara Mali Müşavir

Ankara Mali Müşavir

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Birçok vatandaş tarafından merak edilen muhasebeci kimdir? sorusunun açıkladıktan sonra mali müşavir nasıl olunur sorusunun cevabına bakabiliriz. Geliri oldukça iyi düzeyde olabilen Ankara Muhasebeci işlemlerini gerçekleştirebilmek için üniversitelerin, ekonomi, kamu yönetimi, muhasebe gibi bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Devlet tarafından hazırlanan ve düzenlenen sınavlarda başarılı olan mezunlar serbest muhasebeci mali müşavir unvanını alırlar. Sınavı kazanan muhasebeciler ve müşavirler staj sonrasında asıl görevlerini yerine getirebilmeye başlayacaklardır. Yeminli mali müşavir nedir diye sorarsanız da 10 yıl boyunca serbest mali müşavir olarak görev yapan muhasebeciler bir sınava sınava girerek yeminli mali müşavir olabileceklerdir..

Ankara Muhasebeci Olanların Hangi Programları Bilmesi Şart

Muhasebe bölümünde çalışan insanların neredeyse tamamı bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını bilmektedir. Artık her işin olduğu gibi muhasebe ve müşavirlik işlemleri de dijital ortamlarda yapıldığından bu sistemin öğrenilmesi temel olarak şarttır. Mali müşavir ya da Ankara muhasebeci olanların ise bu yazılımları temeline kadar yönetmesi gerekir.

Mali Müşavirin Görevleri Neler?

  • Gelir ve giderlerin ilgili defterlere kayıt etme ve  doğruluğunu kontrol etme.
  • İşletmelerin bildirmekle etmekle yükümlü olduğu vergi, tahakkuk gibi vergilerle ilgili beyannameleri hazırlamak, iletmek ve denetlemek.
  • İşletmelerden gelen belgelerde denetlemeler gerçekleştirmek.
  • İşletmelerin SGK ile olan ilişkisini yönetmek ve aracı olmak.
  • Sermaye artırımı ya da bankalara sunulan bilançolarda bilirkişi görevini yerine getirmek.

Paylaş