Ankara Mali Müşavir

SGK Mevzuatı

Vergi denetimi, mükellefiyeti olan firmaların vergilendirme süreçlerinde yasalara uyup uymadığının…

Ankara Muhasebe

Vergi Denetimi

Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerini yasalar çerçevesinde yapıp, yapmadığının denetlenmesidir…

Ankara Muhasebe

Bağımsız Denetim

İşlemlerin ve muhasebenin amaçları doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılması ve inelenmesidir;…