Ankara Muhasebe

Vergi Denetimi

Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerini yasalar çerçevesinde yapıp, yapmadığının denetlenmesidir…

Ankara Muhasebe

Bağımsız Denetim

İşlemlerin ve muhasebenin amaçları doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılması ve inelenmesidir;…