Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerini yasalar çerçevesinde yapıp, yapmadığının denetlenmesidir Bu sonuç ile, vergi denetimlerinin hukuki amacı, vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin şirketler tarafından, usulüne müsait bir halde yapılmasını sağlamak ve denetlemektir.