Vergi denetimi, mükellefiyeti olan firmaların vergilendirme süreçlerinde yasalara uyup uymadığının denetlenmesidir. Bu bağlamda, meydana getirilen her vergi denetiminin hukuki amacı; devlet tarafınca belirlenen kanunlar çerçevesinde vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin şirketler tarafınca kanunlarda belirtilen maddeler dahilinde alınmasının sağlanmasıdır.