Konsolide olan finansal tabloların hazırlanmasında izlenebilecek yok ve işlemler 3 grupta toplanmaktadır. Bunlar; a) İşletmelerin finansal tabloların, ana işletmenin finansal tabloları ile karşılaştırılarak, tam ve doğru olarak birleştirilmesi, b) İşletmeler arası faaliyetler neticesinde ortaya çıkmış işlemlerin ve bakiyelerin elimine edilmesi; c) İşletmelerdeki ortakları paylarının müsait olarak edilmesi. Denetim işlevi; tutumsal olan etkinlik ve vakalarla alakalı iddiaların evvel saptanmış olarak ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve raporları yekililere bildirmek amacıyla tarafsızca delil toplanan ve bu kanıtların değerlendirilmesi kapsayan bir süreçtir Konsolidasyon denetiminin amacı ise şöyledir; Konsolidasyon politikası uygulamasının, eliminasyon ve ayarlama işlemlerinin Muhasebe İlkelerine müsait olarak yapılıp yapılmadığının araştırılması, incelenmesi ve raporlanmasıdır. Denetçi olan müşavirlerin, konsolide finansal tablolarında açıklanmış olan verilerin, işletme konsolidasyon yapısına ve Muhasebe İlkelerine müsait olduğu mevzusunda güvenli olması gerekmektedir. Konsolide tabloların denetlenmesi ana işletme, camia ve öteki şirketler ile iş ilişkisinde bulunan bütün taraflar açısından büyük ehemmiyet barındırmaktadır. Çünkü denetlenmiş olan finansal tabloların gerçeği ve reel veriyi göstermesi açısından güvenilirlik arz etmektedir. Denetlenmiş tablo kalemleri alakalı taraflarca (kredi kuruluşları, ortaklar, müşteriler v.s.) camianın finansal yapısı, durumunun ve etkinlik sonuçlarının emin ve rasyonel olarak değerlerlendirilmesini sunar. Topluluklar arası nakit akışını rasyonel olarak değerlendirebilmek, işletmeler içinde finansal koordinasyon sağlamak şeklinde amaçların ifa edilebilmesi için bağlı işletmelerin kârlılık ve faaliyetlerinin bereketlilik derecesini olarak saptamak gerekir. Ana işletme yönetiminin bu mevzularda net ve sıhhatli kararları alabilmesi için alt ve bağlı işletmelerin finansal tablolarında sunulmuş olan verilerin emin ve net olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu camianın tabloları için bağımsız bir bilirkişi/uzman/denetçi tarafınca denetiminin yapılması büyük seviyede önemlidir.