İş Hukuku Danışmanlığı; 4857 Sayılı Kanun çerçevesinde İş Hukuku Mevzuatı olarak yayınlanmış olup, bütün çalışan insanları korumak ve istihdam elde eden işverenlere yüklenmiş olan usulüne müsait yazılı kanıtlama raporu zorunlu kılınarak, çalışan işçi ve personellerin oluşturduğu hukuki süreçler ile birçok istihdam elde etmiş işvereni karşı karşıya bırakmaktadır. Sadece ilimizde 40’ın üstünde İş Mahkemesi vazife yapmakta olup dosya rakamları devamlı olarak artış halinde seyir etmektedir. Bu davalarda ispatlama yükünün tamamen işverenlere ilişik olması sebebi ile, işletmelerin genel hatlarıyla birçoğunda hukuki danışman ve hatırlar şahıs olmaması ile oluşan davalar işveren aleyhine kararlanmaktadır. İşverenlerin tarafınca hukuki altyapısı olmayan davalarda işveren vekilleri ve işletme avukatları da bir çok vakit bu durumlarda biçare ve billgisiz kalmaktadır.