Bu tür raporlar muayyen standartlar ve ilkelere nazaran düzenlenmelidir. Bu standartlara nazaran ve hepimiz mali müşavirlerin incelememizde yer verdiğimiz ‘kontrol raporu’, iç denetçiler tarafınca meydana getirilen her türlü uygunluk araştırması, performans analizi, mali analiz, malumat teknolojileri ve sistem denetimi işlemlerinin cevabında hazırlanan raporlardır. İç denetçiler, bitirdikleri inceleme ve incelemer cevabında oluşturdukları raporları iç kontrol birimine sunarlar. İç kontrol ünite yöneticileri, inceleme ve araştırma raporlarının alakalı mercilere iletilmesinden görevli kişilerdir. İç kontrol etkinlik raporu, iç kontrol faaliyetleri nihayetinde yapılarak senelik olarak düzenlenir.