İşlemlerin ve muhasebenin amaçları doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılması ve inelenmesidir; hata ve hilelerin önlenmesidir; Denetlenen kurumun yada işletmenin faaliyetleri ile alakalı bilgilendirme ve önerilerde bulunulmasıdır. Kurumun yada işletmenin sürekliliği ve mali konum hakkındaki güvenirlik ve muamele sağlanmasıdır. Bağımsız denetim, kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerinin uygunluğunun veya uygunsuzluğunun denetlenmesi, araştırılmasıdır.