ankara muhasebeci

Askerlik Borçlanmasını Ne Zaman Yapmak Avantajlı?

Askerlik Borçlanması Ne Zaman Yapılmalıdır?

Bizler bu yazımızda Ankara muhasebeci olarak askerlik borçlanmasından bahsedeceğiz.
Askerliğinizi ilk kez sigortalı olduğunuz tarihten sonrasında yaptığınızdan dolayı, askerlik borçlanması emeklilik şart durumunuzu değiştirmez. Ancak hizmetinizde sizlere prim gün sayısı kazandırır. Askerlik borçlanması karşılığı ödenen SGK primleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/2. maddesinde sayılan ödenti ve prim durumunda prim gün sayısı olarak kabul ediliyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında tenzilat mevzusu yerine getirilebiliyor.

Ödenen borçlanma primi, ödemenin yapılmaya başladığı aydan itibaren, ödenen ücrete ulaşıncaya kadar ödenen ücretin vergi matrahından düşülüyor. Bunun için prim ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekmektedir. Çalışırken askerlik borçlanması yapmanız durumunda ise, borçlanma priminin %15’i kadar daha düşük miktarda bir vergilendirmeye girerek, avantaj sağlarsınız. Vergi matrahınızın %20’lik kesime girmiş olması halinde de sağlanan avantaj kat sayısı %20’ye çıkar. Diğer bir deyimle ise, borçlanma priminin %15-20’sini, daha az tutarlar ile vergi ödeyerek geri almış oluruz. Askerlik borçlanması, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er yada erbaş olarak silah altında görev yapılan süreler ile yedek subay ve yedek astsubay gibi eğitim halinde olan vatandaşlar için için verilen bir yasal borçlanma hakkıdır. Özellikle prim günü sayısı eksik olanların, fiilen yerine getirdikleri askerlik görevi sebebiyle çalışma ve prim ödeme imkanı ortadan kalkan dönemlerinin değerlendirilmesi ve kazandırılması amaçlanmıştır. Askerlik hizmeti silah altına girdiğimizde başlayıp terhis olana kadar sürdüğünden, en çokta 12 aylık askerlik süresini borçlanabilirsiniz. Erken terhis nedenleri ile de askerlik yapmadığınız 6 aylık süreyi borçlanamazsınız.

 

Paylaş